Thành tích giáo dục PDF.

        THÀNH TÍCH NĂM HỌC 2008 – 2009 :

1/ Nhà trường

·        Trường được công nhận: Trường Tiên Tiến

·        Công đoàn: Được  công nhận Công Đoàn  vững mạnh ( nhận bằng khen của Liên đoàn lao động Thành phố Đà Nẵng).

·        Liên Đội TNTP Hồ Chí Minh: Liên đội Vững mạnh .

·        Chi bộ Đảng năm 2009 được công nhận “ Chi bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu năm 2009 ‘’

·        Tổ 1+2, tổ 4+5 được công nhận TỔ TIÊN TIẾN  

2/ Về giáo viên  

* 03 Cán bộ, giáo viên được công nhận “ Chiến sĩ thi đua cơ sở ”

* 28 Cán bộ, giáo viên được công nhận “ Lao động tiên tiến ”. 

* Hội thi ĐDDH đạt giải C . 

* Hội thi Cầu Lông CBGV đạt 2 giải Ba cá nhân,  đôi nam nữ .

3/ Về học sinh 

322  học sinh đạt danh hiệu HS giỏi chiếm tỷ lệ  59,3 %

Có 103  học sinh đạt danh hiệu HS tiên tiến chiếm tỷ lệ  19%

102  học sinh lớp 5 được công nhận TN/TH chiếm tỷ lệ  100%

+ Thi học sinh giỏi lớp 5 cấp Thành phố đạt 25 giải ( 2 giải Nhất, 5 giải Nhì, 7 giải Ba, 11 giải khuyến khích)

+ Thi VSCĐ  cấp quận  đạt  giải ( 2 giải Ba, 2 giải KK - Toàn đoàn xếp thứ 3)

+ 17/17 lớp đạt VSCĐ

+ Tham dự HKPĐ cấp Quận  môn bóng bàn  đạt giải  3 đồng đội nữ.

+ Thi  tiểu phẩm môi trường cấp quận đạt giải  Khuyến khích.     

        

  THÀNH TÍCH NĂM HỌC 2009 – 2010      

         

1/ Về giáo viên :  

     * Hội thi ĐDDH đạt giải nhất toàn đoàn ( gồm 1 giải A, 1 giải C). 

     * Đạt giải khuyến khích đơn ca “ tiếng hát dân ca ”  

     * Hội thi Cầu Lông CBGV đạt giải Ba đôi nam nữ. 

* UBND Quận Hải Châu tặng giấy khen, có thi đua xuất sắc trong sơ kết 3 năm cuộc vận động “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

* Thư viện trường đoàn kiểm tra của SGD đề nghị công nhận chuẩn  01.

 

 

2/ Về học sinh  : 

Có 416 học sinh đạt danh hiệu HS giỏi chiếm 74%

Có 111 học sinh đạt danh hiệu HS tiên tiến chiêm tỷ lệ 19,8%

      Có 109 học sinh lớp 5 được công nhận TNTH chiếm 100% 

+ Thi  OLIMPIC tiếng Anh tiểu học đat giải NHÌ  toàn quận gồm 1 giải Ba cá nhân 01 giải khuyến khích, nhận học bổng 5 triệu đồng  .

+ Thi  tin học trẻ không chuyên cấp quận đạt 01 giải NHÌ, 01 giải BA

+ Thi  tin học trẻ không chuyên cấp Thành phố đạt 01 giải NHẤT, 01 giải Khuyến khích.

+ Thi  giải Toán qua mạng lớp 5 ( Có 04 em đi thi ) cấp quận  04 em đạt giải đi thi thành phố.

+ Thi  giải Toán qua mạng lớp 5 cấp Thành phố ( Có 04 em đi thi ) đạt 01 giải BA, 03 giải Khuyến khích .  

+ Thi học sinh giỏi lớp 5 cấp Thành phố đạt 19 giải ( 3 giải Nhất, 5 giải Nhì, 9 giải Ba, 02 giải khuyến khích)

+ Thi VSCĐ  cấp quận  đạt  giải 05  giải khuyến khích .  

+ 17/17 lớp đạt VSCĐ

+ Tham dự HKPĐ cấp Quận  Môn bóng bàn: đạt giải  BA  đồng đội nữ. Môn Bơi lội:  01 giải BA cá nhân, 01 giải ba bơi tiếp sức  bơi lội.

+ Tham gia “ Ngày hội Văn hóa dân gian” cấp quận đạt  giải khuyến khích .