Kỉ niệm ngày đại thắng của Quân Đội nhân dân Việt Nam trong chiến dịch Điện Biên Phủ PDF.

Để chào mừng ngày đại thắng của Quận Đội  nhân dân Việt Nam trong chiến dịch Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2017) trường Tiểu học Bạch Đằng đã có buổi tuyên truyền dưới cờ đầy ý nghĩa.

alt

Chiến dịch Điện Biên Phủ là một chiến dịch điển hình trong lịch sử cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp của quân và dân ta đánh thắng quân viễn chinh Pháp có tiềm lực quân sự mạnh, vũ khí trang bị hiện đại. Chiến dịch Điện Biên Phủ kết thúc với thắng lợi hoàn toàn thuộc về nhân dân Việt Nam. Chiến thắng vĩ đại ở Điện Biên Phủ không những ghi vào lịch sử dân tộc Việt nam như một mốc son rực sáng nhất trong thế kỉ XX mà ý nghĩa và tầm vóc của sự kiện lịch sử vẫn còn nguyên giá trị trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc.