Tuyên truyền về phòng chống xâm hại ở trẻ em PDF.

Sáng 17/4/2017 cô Lương Mỹ Huệ  đã có buổi nói chuyện  với các em , cho các em nhiều kiến thức mới về phòng, tránh xâm hại . Vì xâm hại trẻ em hiện nay đang trở thành mối quan tâm lớn của mọi gia đình và của toàn xã hội. Nhưng về mặt nhận thức của các em vẫn chưa biết được như thế nào được xem là xâm hại. Nhằm định hướng các phương pháp giáo dục đúng đắn trên cơ sở khoa học giúp các em được sống và học tập trong môi trường lành mạnh.


alt