Chương trình măng non PDF.
Tham gia chương trình tuyên truyền măng non Quận Hải Châu, trường tiểu học Bạch Đằng đem đến tiểu phẩm ngắn về an toàn giao thông: Hai Lúa lên thành phố, nhằm gửi đến cho các bạn nhỏ ý thức về việc đội mũ bảo hiểm chất lượng khi tham gia giao thông và phải tuân thủ tín hiệu đèn giao thông để đảm bảo an toàn cho mình và cho mọi người Vì Một Xã Hội Không Có Tai Nạn Giao Thông. Tiết mục đã đem về cho trường giải khuyết khích.
alt