Lịch thi học kỳ PDF. In Email
Viết bởi Administrator   
Chủ nhật, 11 Tháng 4 2010 03:32

LỊCH KIỂM TRA CUỐI NĂM HỌC

NĂM HỌC 2016-2017

 NGÀYBUỔIMÔN KIỂM TRA KHỐI LỚP
THỜI GIAN KIỂM TRA
GHI CHÚ
 11/5 Sáng

 

  Tin học


    3,4,5

 

Từ 7h40→8h20


GV coi thi theo
TKB
 12/5 Sáng Tiếng Anh
    3,4,5 
Từ 7h40→8h20

 GV coi thi theo
TKB
 15/5 Sáng

    Tiếng việt
    (Đọc hiểu) 

   1,3,5

    2,4


Từ 7h40 → 8h15

Từ 9h30 → 10h05


Giáo viên coi
thi theo lịch

  Chiều   Sử + Địa    4,5
Từ 14h15-14h55
 
 16/5 Sáng

    
 Tiếng việt
    (Viết)
     
  


   1,3,5
     2,4

Từ 7h40 → 8h25
Từ 9h30 → 10h15

Giáo viên coi
thi theo lịch
  Chiều   Khoa   4,5 Từ 14h15→14h55 
 17/5 Sáng    Toán   1,3,5
    2,4

 Từ 7h40 → 8h25

 Từ 9h30 →10h15

Giáo viên coi
thi theo lịch

 

Cập nhật ngày Thứ sáu, 05 Tháng 5 2017 03:24